Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste.
1. Rekisterinpitäjä
Jussakka
Kaamasentie 3300
99910 KAAMANEN
Puhelin: 0400 443157
Sähköposti: jussakka@jussakka.fi
Y-tunnus: 1875326-2
2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Osoite: Jussakka, Kaamasentie 3300, 99910 Kaamanen
Puhelin: 0400 443157
Sähköposti: jussakka@jussakka.fi
3. Rekisterin nimi
Jussakan asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tehdä mahdolliseksi asiakkaiden tilausten
käsittely, toimittaminen, arkistointi ja asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen.
Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja
voidaan käyttää Jussakan toiminnan kehittämiseen, tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen,
markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.
5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• asiakkaan etu- ja sukunimi
• sähköpostiosoite
• postiosoite
• puhelinnumero
• tiedot käsitellyistä tilauksista
• tilausten mahdolliset seurantatiedot
• käyttäjätunnus
• salasana
• asiakasnumero

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan palveluun rekisteröityessään antamat
tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään sekä asiakkaan kirjallisesti,
puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa tuotetta.
Muita säännönmukaisia tietolähteitä ei ole.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt sekä näiden lisäksi
tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo
vaitiolovelvollisuus. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan
suostumusta.
Asiakkaan ostaessa Jussakan tuotteita, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa tilauksen käsittelyyn
tarvittavat asiakkaan tiedot yhteistyökumppaneille, esim. postille tai kuljetusliikkeelle. Asiakas saa
halutessaan käytettävän yhteistyöyrityksen yhteystiedot ja rekisteriselosteen.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu palomuurein ja muiden teknisten
keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä on oikeutettu käyttämään
vain rekisteriasioista vastaava henkilö.
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yritystä käyttämästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin
ja -mainontaan, markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä sähköisesti Jussakan
sähköpostiin.
10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä Jussakan asiakasrekisteriin tallennetut tiedot.
Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisena rekisterinpitäjälle.
11. Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Asiakas voi korjata perustietojaan ollessaan kirjautuneena järjestelmään. Asiakas vastaa itse tietojen
oikeellisuudesta. Jussakka voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tietoja, jotka ovat
puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita. Jussakka ei tarkista ulkopuolisista lähteistä tietojen
oikeellisuutta.

Suosituimmat haut

Suosituimmat haut

Ostoskorisi on tyhjä

Oma tili

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit